Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Share |

Fc Lynx 2010

- ikäkausijoukkuetoiminnan perusteet

[päivitetty 6.9.2010 - 21:41 / Juha]

FC Lynx - Ikäkausijoukkue


Ikäkausijoukkueen toiminnan yleisenä tavoitteena on luoda joukkueen
pelaajille mahdollisimman hyvät puitteet jalkapalloharrastukselle.
Toiminnan arvoja ovat kaikkien oman joukkueen jäsenten, vastustajien ja
tuomareiden kunnioittaminen, sääntöjen noudattaminen ja lopputuloksen
hyväksyminen, hyvä käytös kentällä ja kentän ulkopuolella, kohteliaisuus
ja huomaavaisuus, siisti kielenkäyttö, hyvä joukkuehenki sekä toisen
kannustaminen.

Jotta ikäkausijoukkueen toiminta olisi mahdollisimman laadukasta,
joukkueen toimihenkilöille järjestetään seuran toimesta koulutusta.
Koulutusta ja ohjausta tarvitsevat kaikki joukkueen toimintaan
osallistuvat henkilöt. Ikäkausijoukkueen toimintaan liittyviä käytännön
vinkkejä ja ohjeita saadaan myös aktiivisella yhteydenpidolla muihin FC
Lynxin ikäkausijoukkueisiin.

Talvikaudella ikäkausijoukkue harjoittelee Ounashallissa. Keväällä
ulkokentille siirrytään vanhimmista ikäkausijoukkueista lähtien.
Ikäkausijoukkueelle hankitaan yleensä omat harjoitteluvarusteet ja peli-
sekä verryttelyasut. Varusteiden ja asujen hankinnasta koituvat kulut
katetaan sponsorihankinnalla, jota seura avustaa.

Ikäkausijoukkue tekee yhteistyötä muiden seuran ikäkausijoukkueiden
kanssa esimerkiksi harjoituspelien tai yhteisten harjoitusten muodossa.
Joissain tapauksissa, kuten tuomaroinnissa, kuljetuksissa yms., voidaan
myös sopia kustannusten jakamisesta.

Vanhempainiltoja ikäkausijoukkue järjestää pelaajien vanhemmille
vähintään kahdesti vuodessa; keväällä ennen ulkokauden alkua ja syksyllä
kesäkauden loputtua. Ikäkausijoukkueen joukkueenjohtaja huolehtii
vanhempainillan kokoon kutsumisesta. Erilaisista joukkueen omista
pelisäännöistä ja käytänteistä jokainen ikäkausijoukkue sopii näissä
vanhempainilloissa.

Ikäkausijoukkueen asioista tiedotetaan yleensä seuran nettisivuilla
olevilla joukkueen omilla sivuilla ja/ tai sähköpostitiedotteilla.

Ikäkausijoukkueelle laaditaan siis pelisäännöt, joissa on sääntöjä ja
ohjeita niin pelaajille, vanhemmillekin kuin joukkueenjohdolle.
Vanhempien ja joukkueen johdon väliset pelisäännöt lähetetään
Palloliittoon, joka on edellytys osallistumiselle Palloliiton alaiseen
piirisarjaan. Säännöt käsitellään ja hyväksytään syksyn
vanhempainillassa ennen seuraavaa harjoituskautta.

Pelaajia ja joukkueenjohtoa koskevat pelisäännöt jaetaan jokaiseen
kotiin luettavaksi. Kun säännöistä on keskusteltu harjoituksissa ja
kotona, kaikki pelaajat ja toimihenkilöt kuittauksellaan lupautuvat
noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

Perustettavan ikäkausijoukkueen pelaajamäärä on riippuvainen joukkueelle
lupautuneiden valmentajien määrästä ja Nappulaliigasta osoitetusta
kiinnostuksesta ikäkausijoukkuetoimintaa kohtaan. Mikäli pelaajia
liittyy myöhemmin joukkueeseen, uusien pelaajien on sitouduttava
joukkueen arvoihin ja pelisääntöihin. Uudet, perustamisen jälkeen
liittyvät, pelaajat valitaan ikäkausijoukkueeseen erikseen
määritettävien kriteerien mukaan. Jokaisen uuden pelaajan kohdalla
ikäkausijoukkue arvioi yksilöllisesti pelaajamaksun, jotta hän pääsee
joukkueen toimintaan mukaan.

Ikäkausijoukkueen harjoittelusta:


Jalkapallon perusta on henkilökohtainen taito. Taidon kehittäminen
merkitsee enemmän yksilöllistä harjoittelua, pienpelejä ja
pallokosketuksia. Ikäkausijoukkeen harjoittelussa pyritään kehittämään
pelaajien henkilökohtaista taitoa. Henkilökohtaisen taidon
harjoittamista painotetaan FC Lynxissä erityisesti 12-ikävuoteen asti.
Isolle kentälle siirryttäessä FC Lynxissä aletaan opetella enemmän myös
pelitaktisia sekä muita peliin liittyviä asioita.

Ikäkausijoukkueen harjoittelussa huomioidaan pelaajien lahjakkuus sekä
motivaatio siten, että kehittymistä ei vertailla toisiin pelaajiin vaan
pelaajan aiempaan tasoon. Harjoitusten sisällä pelaajia yritetään jakaa
mahdollisimman paljon pienryhmiin, jonka avulla saadaan annettua
yksilöllisempää palautetta eri suorituksista. Tämä vaatii
ikäkausijoukkueeseen useamman valmentajan, ja siksi joukkueen
pelaajamäärää joudutaan joskus rajaamaan valmentajien määrän mukaan.
Näillä menettelytavoilla kuitenkin mahdollistetaan kaikkien
ikäkausijoukkueen pelaajien yksilöllinen kehittyminen.

Myös harjoituksissa noudatetaan joukkueen yhdessä laatimia ja hyväksymiä
sääntöjä. Yhteisillä säännöillä mahdollistetaan harjoittelu innostavassa
ilmapiirissä ja jalkapallon kasvatuksellisten- ja sosiaalisten
tavoitteiden toteutuminen.


Harjoittelu jakaantuu yleensä nuoremmissa ikäluokissa
harjoitusjaksoihin, jotka voidaan jaotella esimerkiksi:

- Syysharjoittelujaksoon, 1.10 - 31.12.2009

- Kevätharjoittelujakso 1.1 - 15.5.2010 (päättyy Nappulaliigan alettua)

- Peliharjoittelujakso, 16.5 - 15.9.2010       

       Nuorimmat ikäkausijoukkue harjoittelevat syysharjoitusjaksolla
yleensä kaksi kertaa viikossa. Harjoitukset toteutetaan Ounashallilla ja
kaupungin koulujen liikuntasalissa. Tavoitteena on, että Ounashallilla
järjestettäviin harjoituksiin osallistuvat kaikki joukkueen pelaajat.
Syyskauden liikuntasaliharjoitteluun osallistuminen on yleensä
vapaaehtoista niille pelaajille, jotka harrastavat muita lajeja.
Syysharjoittelujaksolla yritetään yleensä pelata muutamia
harjoituspelejä.

       Kevätharjoittelujaksolla toimintaa ohjaa harjoittelupaikkojen
saatavuus. Talvella ja alkukeväästä harjoittelu muodostuu samalla tavoin
kuin syksyllä. Ulkokenttien sulamisen jälkeen nuoremmille
ikäkausijoukkueille yritetään antaa lisää harjoitusaikaa Ounashallista
ja/tai ulkokentiltä. Kevätjaksolla joukkue osallistuu yleensä yhteen
halliturnaukseen.

       Peliharjoittelujaksolla nuorimmat ikäkausijoukkueet osallistuvat
FC Lynxin Nappulaliigaan mahdollisuuksien mukaan. Sen lisäksi
ikäkausijoukkue osallistuu Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piirin
sarjaan, jotka pelataan 3-4 turnausmuotioisena tapahtumana oman piirin
(Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi/ Sodankylä, mahdollisesti Oulu yms.)
alueella. Peliharjoittelujaksolla ikäkausijoukkueen kannattaa järjestää
yksi tällainen turnaus, jolloin turnaus voi toimia myös
varainhankintakeinona, esimerkiksi siellä pidettävän kanttiinin avulla.
Ikäkausijoukkue voi myös osallistua kesällä haluamiinsa muihin
"epäviralliseen" tai erillisiin turnaukseen.

       Turnauksiin osallistumisista ja siihen liittyvistä kustannuksista
(kuljetukset, ruokailut yms.) ja niiden maksuista ikäkausijoukkue sopii
vanhempainpalavereissa. Seura auttaa mahdollisuuksiensa mukaan
ikäkausijoukkueita näiden järjestelyjen käytännän toteuttamisessa
(kuljetuksen kilpailuttaminen yms.)

       Taukoa jalkapallon harjoittelusta pidetään yleensä kauden
päätteeksi peliharjoittelu- ja syysharjoittelujakson välissä, 2-3
viikkoa. Lisäksi harjoittelussa pidetään taukoa yleensä koulujen syys-,
joulu-, hiihto- ja pääsiäislomien aikana. Tauoista ikäkausijoukkueet
päättävät itsenäisesti.

 

       Talous ja varainhankinta:


       Ikäkausijoukkueella on oma budjetti. Ikäkausijoukkueen varoilla
katetaan seuran jäsen- ja pelaajamaksut, Palloliiton lisenssimaksut ja
vakuutukset, piirisarjan osallistumismaksut, turnausmatkojen kulut,
omien turnauksien järjestämiskulut, harjoitusvarusteet, joukkueen
asusteet sekä muut joukkueen toimintaan kuuluvat menot.

       Pelaajilta kerätään yleensä joukkueen pelaajamaksua. Pelaajamaksu
on ___EUR kuukaudessa, joka tulee olla maksettuna joukkueen tilille
jokaisen kuukauden viimeinen päivä.

       Joukkueenjohtaja ja valmentajat voivat saada pieniä palkkioita
tai kulukorvauksia osallistuessaan säännöllisesti joukkueen toimintaan.
Korvaukset maksetaan joukkueen eteen tehdystä työstä ja matka- sekä
puhelin ym. kuluista. Toimihenkilöiden korvaukset päättää jokainen
nuoremmissa ikäluokissa pelaava joukkue itse. Seura valmistee tähän
syksyn 2010 aikana yhteistä linjaa.

       Ikäkausijoukkueella on myös oma varainhankinta, joka muodostuu
esimerkiksi kanttiinin pidoista ja sponsorituloista. Mikäli
varainhankinta tuottaa reilusti enemmän kuin on ajateltu,  esimerkiksi
joukkueen sisäisiä syysykauden pelaajamaksuja voidaan pienentää. Peli-
ja verryttelyasujen hankintaa varten kerätään yleensä rahaa
yhteistyökumppaneilta.